تبلیغات
پایگاه مقاومت بسیج شهید هاشمی نژاد - مقام و منزلت پدر
مقام و منزلت پدر

مقام روز پدر, مقام پدر,  روز پدر

مقام پدر

 

وقضی ربك الا تعبدو الا ایاه و بالوالدین احسانا


و امر كرد پروردگارتو كه بندگی مكنید مگرخدا را ونسبت به پدرومادرنیكی و مهربانی كنید(سوره اسراء-ایه۲۳)

 

درباره دو موجود گران بها و اشاره به مقام والای آنها یعنی پدر ومادر همین بس كه در قرآن بعد از توحید ویگانگی ذات بی مثالش اشاره به توجه به پدر ومادر نموده است.

 

سفارش پروردگاربه موسی”ع″:

خداوند به موسی “ع″ وحی نمود كه همانا كسی كه به پدر ومادر نیكی كند و مرا ترك كند اسم وی را نیكوكارمی نویسم. وكسی كه مرا نیكی كند وپدرومادرش راواگذارد وی را عاق می نویسم.

 

عاقبت بی احترامی به والدین:

رسول اكرم “ص” فرمود: موسی “ع″ به درگاه پروردگار عرض كرد:خدایاآن رفیق من كه در راه تو به شهادت رسید حالش چگونه است ؟خطاب رسید :ای موسی او در جهنم است.

 

عرض كرد: پروردگارا،مگرشهدا را وعده بهشت نداده ای؟

 

فرمود:چرا.ولی او اصرار داشت به آزردن پدر ومادر، ومن عمل كسی را كه ستم به پدر ومادر را روا دارد قبول نمی كنم.

 

رسول اكرم “ص” فرمود: خداوند چهار چیز را در چهار چیز قرار داده است:

۱-     بركت علم را درتعظیم نمودن از استاد.

۲-     بقاء ایمان را در تعظیم نمودن خداوند.

۳-     لذت زندگی را درنیكی به پدرو مادر.

۴-     نجات از آتش را در ترك از آزارخلق.

 

اطاعت ازپدرو مادر:

روزی گذرامام حسین”ع″به عبدالله عمروعاص افتاد.عبدالله عمروعاص تاچشمش به امام حسین”ع″ افتادگفت:هرکس که دوست دارد بهترین مردم روی زمین راازنظراهل بنگردبه این کس(اشاره به امام حسین”ع″نمود)بنگردومن اززمان واقعه صفین بااوسخن نگفته ام.

 

امام حسین”ع″فرمود:توکه اینطور حرف می زنی پس چرادرروز جنگ صفین بامن وبرادرم وپدرم می جنگی؟بخداقسم پدرم درنزدخداازمن بهتراست.

 

عبدالله عذرآوردوگفت:مردم مرابه پدران امرکردندومن هم درجنگ صفین پدرم(عمربن عاص)رااطاعت کردم.

 

امام”ع″فرمود:با خدای خودمخالفت نمودی وباپدرم جنگیدی وپدرت رااطاعت کردی وحال آنکه رسول خدا”ص”فرمود:

 

اطاعت پدران درکارنیک واجب است،امااگرچنانچه امرکردندبه بدی وخلاف دین،اطاعت آنان واجب نیست وطاعتی برای مخلوق درمعصیت خدانیست.وبعدعبدالله ساکت شد.

 

قدر پدرشناس که دری است کم نظیر          چون بینیش فتاده زپادست اوبگیر

گرعالمی به پنجه قدرت کنی اسیر             نزد پدرذلیلی وشرمنده وسربزیر

ادامه مــطلب
+ نوشته شـــده در شنبه 3 بهمن 1394ساعــت07:15 ب.ظ تــوسط علی ابراهیم پور | نظرات ()
طبقه بندی: فرهنگی،